Utbildning:
Mora Folkhögskola textilt basår 2007-2008
KV Konstskola konstnärlig grundutbildning 2009-2010
Göteborgs Konstskola 2010-2012
Konstfack konst 2013-2016